POZIV ZA PODAJO PRIPOMB: ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-K) ROK 17.7.2023

S strani DZ RS smo bili obveščeni o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) v nadaljevanju: Zakon)), ki ga je DZ RS predložila skupina 5000 volivk in volivcev.

Cilji predlaganega Zakona so predvsem zmanjšanje nepotizma in korupcije ter krepitev demokracije posledično tudi s krepitvijo politične moči občinskih svetov in nadzornih odborov.

 Zakon temelji na načelu delitve oblasti na nivoju lokalne samouprave, ki ga je mogoče doseči z omejevanjem števila zaporednih mandatov župana in s posledično manjšim političnim vplivom župana na odločanje občinskih in nadzornih svetov.

Spremembe zakona predvidevajo omejitev zaporednih mandatov župana na dva mandata. Z omejevanjem števila zaporednih mandatov se močno izboljšujejo tudi možnosti manjšim generacijam v politiki. 

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do vključno 17. 7. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik(at)zdruzenjeobcin.si .