Predlog Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine – rok 11. 1. 2024

Ministrstvo z afinance je pripravilo predlog Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, s katerim se ureja poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 11. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *