OSNUTEK UREDBE O UPRAVLJANJU MEHANIZMA ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO RAČUNALNIŠKE OPREME – ROK 19. 7. 2023

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo osnutek Uredbe o upravljanju mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Z Uredbo se podrobneje ureja upravljanje mehanizma, logistične in strokovno-tehnične naloge, ki jih lahko opravlja zunanji izvajalec, vrsta opreme, ki se lahko izposoja, časovno obdobje izposoje in pogoje podaljšanja, odškodnino v primeru, če upravičenec opreme ne vrne ali jo vrne poškodovano ter druge podrobnosti, ključne za nemoteno delovanje mehanizma.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 19. 7. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik(at)zdruzenjeobcin.si.

***