Osnutek Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« – rok: 20. 12. 2023

Na spletni eDemokracija smo zasledili osnutek Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (v nadaljevanju: Resolucija), ki ga je pripravila Vlada RS.

Ohranjanje zanesljive energetske oskrbe, nacionalne energetske neodvisnosti in trajnostnega razvoja v okviru izzivov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in ohranjanja okolja so v strateškem kontekstu pomembni izzivi pri prehodu v nizkoogljišno družbo. Jedrska energija je strateško pomemben vir energije, ki ima s proizvodnjo velikih količin električne energije, z minimalnim vplivom na habitate in biotsko raznovrstnost, pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in uresničevanju ciljev blaženja podnebnih sprememb.

Namen Resolucije je zagotoviti jasen in zavezujoč okvir s smernicami za dolgoročno rabo jedrske energije v RS, ki bo prispevala k energetski neodvisnosti, oskrbi in varnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ob sočasnem ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter trajnostnemu razvoju države.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 20. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.