Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – rok: 21. 3. 2024

S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo v pregled in mnenje dobili osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: Zakon).

Predlog Zakona zasleduje naslednjim ciljem:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 21. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.