Osnutek besedila določb zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju – rok: 10. 6. 2024

Ministrstvo za javno upravo je skupaj z ostalimi deležniki pripravilo osnutek besedila določb zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Zakon).

Predlog Zakona ureja skupne temelje sistema plač funkcionarjev ter javnih uslužbencev v javnem sektorju, posebnosti pri določanju plač javnim uslužbencem in funkcionarjem znotraj posameznega plačnega stebra ter sklepanje kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju.

V predlogu Zakona se med drugim na novo določa:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 6. 2024 do 8. ure na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.