Nove naloge občin in povprečnina za leti 2025 in 2026 – rok 16. 8. 2024

Ministrstvo za finance je pripravilo izračun povprečnih stroškov občin in nam ga posredovalo v pregled in pripombe.

V dopisu so zbrani podatki o novih oziroma ukinjenih nalogah občin v letošnjem in prihodnjih dveh letih.

Združenje občin Slovenije je tako kot vsako leto tudi letos pristopilo k pripravi lastnih izračunov stroškov občin. Aktualni podatki o tem katere naloge so bile občinam na novo naložene in katere ukinjene je ključno pri pripravi natančnih izračunov.

Ker občine v praksi izvajate zakonske naloge vas naprošamo za pregled podanega nabora nalog, katere je pripravilo Ministrstvo za finance in povratno informacijo o tem, katere in koliko nalog se je na novo dodelilo občinam v breme in koliko jih je bilo ukinjenih.

Nove oz. ukinjene naloge nam lahko posredujete do vključno 16. 8. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.