MJU: ANALIZA ODGOVOROV SPLETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU OBČINSKIH VOLILNIH ORGANOV S STORITVAMI DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVEDBI REDNIH LOKALNIH VOLITEV V LETU 2022

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo analizo prejetih odgovorov spletnega vprašalnika, v katerem so povpraševali o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s strokovno pomočjo državnih organov, ki so sodelovali pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2022. Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 171 občin, v celoti jih je na vsa vprašanja odgovorilo 134.