Dodatno pojasnilo občinam in lokalnim javnim stanovanjskim skladom o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)

Spoštovani,
dne 15. 9. 2023 smo vas seznanili z načinom izvajanja ukrepa izjemnih dodelitev stanovanj na
podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta
2023 (Uradni list RS, št. 95/23¸v nadaljevanju: zakon). Dodatno vas želimo seznaniti še z
ravnanjem v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred
uveljavitvijo zakona ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve
neprofitnih stanovanj v najem.

Pojasnilo si lahko v celoti preberete v prilogi.