Zahteve ZOS na dopolnitev povabila DRR

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj posredovalo zahteve za dopolnitev povabila za Dogovor za razvoj regij (DRR). Podrobna razprava o tem je bila opravljena na zadnji seji predsedstva in na tej podlagi oblikovane zahteve dopolnitev DRR. Ključno je, da so projekti pripravljeni na način, da se nanje lahko prijavijo tudi manjše občine.