VLOŽEN AMANDMA K PREDLOGU ZIPRS2324

Združenja občin smo na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovila predlog amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024.  

                                         * * *