TEŽAVE PRI INVESTICIJAH V ZDRAVSTVU

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin pri izvajanju investicij v zdravstvu.

* * *