SKUPEN PREDLOG OBČINSKIH ASOCIACIJ ZA DOLOČITEV VIŠINE POVPREČNINE ZA LETI 2023 IN 2024

Vodstva združenj občin – Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije – so oblikovala skupen predlog višine povprečnine za leti 2023 in 2024.

Za leto 2023 predlagamo določitev povprečnine v višini 776,40€, za leto 2024 pa v višini 783,03€.

* * *