RAZPISI IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

ZOS je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo dopis s prošnjo za posredovanje informacij o aktivnostih na področju obravnave prispelih vlog na javni razpis za dodelitev investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev ter javni razpis za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE.

Prejeli smo tudi že odgovor ministrstva, ki je na voljo v prilogi.

Odgovor-zdruzenju-obcin-Slovenije_NOOPrenos

* * *