PROŠNJA ZA PODAJO STALIŠČA NA PROBLEMATIKO OBČIN PRI ODMERAH OBČINSKIH ZEMLJIŠČ VSE OD PRIČETKA UPORABE ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor ter Geodetski upravi RS posredovalo prošnjo za stališče glede specifične dileme pri odmerah občinskih zemljišč od pričetka uporabe Zakona o katastru nepremični.

Izpostavili smo tri sklope zakonodajnih rešitev, ki prinašajo največ težav:

* * *