Problematika vodotokov in protipoplavnih zaščit

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani posredovalo dopis v zvezi s problematiko vodotokov in protipoplavnih zaščit.

ZOS poziva, da se nemudoma pristopi k odpravi administrativnih bremen, ki zavirajo
učinkovito izvajanje del na področju urejanja vodotokov in protipoplavnih nasipov z
jasnim ciljem preventive pred novimi poplavami.

***