Prevozi gibalno oviranih oseb

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo dopis, v katerem opozarjamo na problematiko prevoza gibalno oviranih oseb.

To področje nima ustrezne sistemske ureditve in financiranje le-teh preveč zajeda sredstva društev.

Prav tako pa nivoju celotne države ni zagotovljena enaka dostopnost do javnega prevoza za osebe z gibalno oviranostjo, kar je nedopustno. Zveze in društva opozarjajo na nepravilnosti pri dostopnosti javnega potniškega prevoza, na nedostopnost in neprilagojenost linijskih avtobusnih prevozov in železniškega prometa.

Vse to označujemo za diskriminatorno in pozivamo k nujnosti sistemske ureditve zgoraj navedene problematike. Vsi smo del družbe in država mora stremeti k temu, da so vsem zagotovljene enake pravice, ne glede na kraj bivanja in ne glede na morebitno stopnjo gibalne oviranosti.

* * *