Predlogi ZOS k Dogovoru za določitev višine povprečnine za proračunski leti 2024 in 2025

Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS, ministra za finance in ministra za javno upravo naslovilo dopis, v katerem, na podlagi sklepov pete redne seje predsedstva ZOS podajamo predloge k Dogovoru za določitev višine povprečnine za leti 2024 in 2025.

* * *

011-12-2023-1-VLADA-RS_MF_MJU_PREDLOGI-K-DOGOVORU-O-DOLOCITVI-VISINE-POVPRECNINE-ZA-LETI-20242024_OKTOBER-2023Prenos