PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ IN PREDLOG ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Združenje občin Slovenije je, na podlagi sklepa predsedstva ZOS, Ministrstvo za naravne vire posredovalo predlog sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in podalo predlog zagotovitve dodatnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

* * *