PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ IN PREDLOG ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovilo predlog sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in predlog zagotovitve dodatnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

* * *