POZIVA ZDRUŽENJ OBČIN ZA USTANOVITEV SKUPNE ZA PRIPRAVO PREDLOGAZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

Vsa tri združenja občin sMo na Ministrstvo za naravne vire in prostor, ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo posredovala poziv k ustanovitvi usklajevalne skupine za pripravo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.

Drugi poziv je na voljo TU.

* * *