POZIV ZA POSPEŠITEV AKTIVNOSTI PRI ZAKLJUČEVANJU PROJEKTOV IN K REŠITVI TEŽAV ZARADI PODRAŽITEV

Združenje občin Slovenije je na MNVP, MKRR in MJU posredovalo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin pri zaključevanju kohezijskih projektov in projektov, ki se izvajajo na podlagi javnih naročil. Pozvali smo k pospešitvi aktivnosti na področju zaključevanja razpisov in k sklicu sestanka, na katerem bi skupaj našli ustrezne rešitve, da se bodo stroški, ki so zaradi podražitev izven sistema javnih naročil in sedaj neupravičeni ter niso dovolj za priznanje kot dodatni stroški, prekvalificirali v upravičene.

* * *