Poziv k posprešitvi aktivnosti na področju stare in nove finančne perspektive

Združenje občin Slovenije je na Vlado Vlado RS, Ministrstvo za finance (Urad za okrevanje in odpornost) ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj k pospešitvi aktivnosti na področju črpanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.

V zvezi z izhodiščnim seznamom naložb v višini 286 milijonov nepovratnih sredstev, ki bodo izločene  iz vsebin Načrta za okrevanje in odpornost, je skupščina ZOS pozvala k racionalnemu pristopu pri oblikovanju seznama in vključitvi občin pri pripravi le tega.