POZIV K POSPEŠITVI AKTIVNOSTI ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN JAVNIH USLUŽBENCEV

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo poziv za pospešitev aktivnosti na področju odprave plačnih nesorazmerij med plačami občinskih funkcionarjev in javnih uslužbencev.

* * *