Poziv k ohranitvi mehanizma Dogovor za razvoj regij

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in MKRR naslovilo dopis, v katerem pozivamo k ohranitvi DRR in povečanju sredstev.

* * *