POZIV K DVIGU POVPREČNINE

Združenje občin Slovenije je na Odbor DZ RS za izobraževanje, znanost in šport naslovilo poziv k dvigu povprečnine. V pozivu med drugim opozarjamo na dvig stroškov dela.

* * *