Ponovna prošnja za posredovanje podatkov MF

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo prošnjo za posredovanje podatkov v zvevzi z analizo stroškov občin.