PONOVNA POBUDA ZA RAZREŠEVANJE TEŽAV OBČIN PRI SOOČANJU S PODRAŽITVAMI ELEKTRIKE IN ENERGENTOV

Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva ZOS na Ministrstvo z ainfrastrukturo posredovalo dopis, v katerem ponovno opozarjamo na težave občin pri soočanju s posledicami povišanja cen energentov in elektrike.

Pozvali smo, da se med zaščitene odjemalce, poleg tistih, ki so že določeni, uvrstite tudi gospodarske javne službe s področja oskrbe s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.

* * *