PONOVEN POZIV K ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA JAVNE RAZPISE ZA INVESTICIJE V VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje posredovalo dopis, v katerem ponovno pozivamo k zagotovitvi  dodatnih proračunskih sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole.

* * *