Podjetniški inkubatorji

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj naslovilo dopis, v katerem pozivamo k temeljitemu pregledu razpisnih pogojev za podjetniške inkubatorje, katere naj se pripravi na način, da bodo za sredstva lahko kandidirali vsi in se jih poenostavi na način, da bodo pritegnili vlagatelje, ne pa jih odvračali.

* * *