Pobuda za ureditev plač funkcionarjem, direktorjem in javnim uslužbencem na področju lokalne samouprave

Z nedavno sprejeto dopolnilno odločbo glede sodniških plač je ustavno sodišče določilo način določitve plač sodnikov rednih sodišč, ki je izven veljavne plačne lestvice oz. je za sodnike določilo posebno plačno lestvico. Razmerje med nosilci vseh treh vrhov oblasti bo po realizaciji dopolnilne odločbe popolnoma porušeno, opozarja vlada. V Združenju občin Slovenije  ugotavljamo, da so porušena tudi razmerja na področju lokalne samouprave, zato pristojnemu resorju predlagamo, da tudi funkcionarjem torej županom in podžupanom zagotovi sorazmeren dvig plač. Enako rešitev pričakujemo tudi pri plačah direktorjev in javnih uslužbencev. Po izračunih ZOS bi povišanje moralo biti v višini 14,34 odstotka.