Pobuda za spremembo 21. člena Zakona o javnem naročanju

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo pobudo za spremembo 21. člena Zakona o javnem naročanju, v okviru katere predlagamo večkratno povišanje mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena.

* * *

007-39-2023-1-POBUDA-ZA-SPREMEMBO-21.-CLENA-ZAKONA-O-JAVNEM-NAROCANJU-9102023Prenos