POBUDA ZA PRIPRAVO POJASNIL OBČINAM

Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za zakonodajo poslalo pobudo za pripravo pojasnil občinam v zvezi z izvajanjem določil Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

 * * *