Pobuda za podaljšanje intervencijskih ukrepov

Združenje občin Slovenije je na Upravo RS za zaščito in reševanje posredovalo in Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo predlog podaljšanja intervencijskih ukrepov Državnega načrta zaščite in reševanja. ZOS je podal mnenje, da bi bilo smiselno, v izogib morebitnih problemov ob jesenskih deževjih, podaljšati intervencijske ukrepe ob poplavah, ki so prizadele občine 4.8.2023.

* * *