POBUDA PRENOSA UREJANJA MANJŠIH VODOTOKOV IZ DRŽAVE NA OBČINE

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za naravne vire in prostor naslovilo pobudo prenosa nalog vzdrževanja manjših vodotokov na občine, seveda tudi u ustreznimi finančnimi sredstvi.

* * *