NASPROTOVANJE NAPOVEDANI REORGANIZACIJI UPRAVNIH ENOT

ZOS je na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo, na podlagi sklepa Skupščine ZOS, posredovalo dopis, v katerem izražamo nasprotovanje napovedani reorganizaciji upravnih enot, ko naj bi se njihovo število zmanjšalo iz 58 na vsega 12.

Prejeli smo odgovor MJU, ki je na voljo TU.

* * *