JAVNI RAZPIS ZA IZBOR SOFINANCIRANJA INVESTICIJ V OBNOVO VEČNAMENSKIH ŠPORTNIH DVORAN ALI TELOVADNIC IN POSODOBITVE ALI VZPOSTAVITVE NOVIH ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN V LETU 2023

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport posredovfalo dopis, v katerem pozivamo k enokovredni obravnavi vseh občin inzagotovitvi enakih pogojev za kandidiranje na razpisih vsem občinam, ne glede na status in velikost.

* * *