IZDAJA NOVIH POJASNIL ZA ODPRAVO DILEM PRI ZARAČUNAVANJU LOKACIJSKE INFORMACIJE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopsi s prošnjo za izdajo novih pojasnil za odpravo dilem pri zaračunavanju lokacijske informacije.

Prejeli smo odgovor MOP, ki je na voljo TU.

* * *