Investicijska sredstva v primarno zdravstvo

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo dopis v zvezi z investicijskimi sredstvi v primarno zdravstvo.

ZOS poziva k preučitvi sprememb kriterijev sofinanciranja, v kolikor pa se izkaže za nujno potrebno, pa tudi k spremembi področne zakonodaje.

***