Črpanje kohezijskih sredstev in pobuda za skupno srečanje vseh občin s pristojnimi

Dne 8. 12. 2023 se je na redni seji sestalo predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). Člani predsedstva ZOS so v okviru seznanitve na področju črpanja sredstev in na podlagi informaciji povezanih z črpanjem sredstev iz prihodnje finančne perspektive ugotovili, da občinam manjka celovita informacija možnih razpisih kohezijskih sredstev.

Kar se tiče razdelitve kohezijskih sredstev je ZOS pozvalo, da župani želijo videti celotno sliko razdelitve sredstev za občine za novo finančno perspektivo, želijo tudi, da bi bili pozivi, za Dogovor za razvoj regij, skupni.

Prav tako pa je ZOS podalo pobudo za skupno srečanje vseh občin in združenj v začetku prihodnjega leta na katerem pristojni iz državne ravni predstavnikom občin, predstavili celovito informacijo glede vseh razpisov v naslednji finančni perspektivi.