BREZPLAČEN PRENOS PREMOŽENJA DRŽAVE NA LOKALNE SKUPNOSTI IN STRATEGIJA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na težave občin zaradi vladnega sklepa v zvezi z obveznimi usmeritvami Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leta 2009.

* * *