410-1-2023_VLADA_RS_MF_POZIV_K_DVIGU_POVPRECNINE_1612023

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za finance posredovalo poziv za dvig povprečnine ob rebalansu proračuna za leto 2023.

 * * *