OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 62/2023

V Uradnem listu RS, št. 61/2023, ki je izšel 6. 6. 2023, je objavljeno:

* * *