OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 78/2023

V Uradnem listu RS, št. 78/2023, ki je izšel 19. 7. 2023, je objavljeno: