OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 74/2023

V Uradnem listu RS, št. 74/2023, ki je izšel 7. 7. 2023, je objavljeno:

* * *