Objave v Uradnem listu RS, št. 54/2024

V Uradnem listu RS, št. 54/2024, ki je izšel 3. 7. 2024 je objavljeno: