Objave v Uradnem listu RS, št. 53/2024

V Uradnem listu RS, št. 53/2024, ki je izšel 28. 6. 2024 je objavljeno:

***