Objave v Uradnem listu RS, št. 52/2024

V Uradnem listu RS, št. 52/2024, ki je izšel 21. 6. 2024 je objavljeno:

***