OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 50/2023

V Uradnem listu RS, št. 50/2023, ki je izšel 5. 5. 2023, je objavljeno:

* * *