Objave v Uradnem listu RS, št. 49/2024

V Uradnem listu RS, št. 49/2024, ki je izšel 14. 6. 2024 je objavljeno: